Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2009

Một ngày

Ta tất bật từng giờ
Loay hoay làm con rối
Thời gian nào có đợi
Sự nghiệp bại hay thành

Hôm nay chợt nắng chợt mưa
Một ngày mê mỏi ta chưa được gì.
1/5/09