Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

Vài kỹ thuật có ích

Lột vỏ trứng

Xếp áo

Lấy nút chai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét