Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

Vài kỹ thuật có ích

Lột vỏ trứng

video

Xếp áo

video

Lấy nút chai

video

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét