Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2010

Làm ảnh động với Photoshop

Làm ảnh động với Photoshop:

1. Chuẩn bị một số ảnh cùng kích thước.

2. Mở Photoshop, File / Open / Mở tất cả các hình cần thực hiện. Ví dụ: Lần lượt chuyển động từ H1, H2, H3, H4 …

3. Chọn H2, Kích Ctrl + A, rồi kích Ctrl + C (để copy).

4. Chọn H1, Kích Ctrl + V (để paste).

5. Tiếp tục chọn H3, làm tương tự bước 3, rồi lại chọn H1 thực hiện bước 4.

6. Tiếp tục thực hiện đến hết các ảnh cần chuyển động.

7. Lưu ảnh, File / Save / ở khung Format, chọn dưới dạng Photoshop là .PSD

8. Save xong, chuyển file ảnh vừa lưu sang Image Ready bằng cách: kích vào Jump to ImageReady (hoặc kích Ctrl + Shift + M)

9. Chọn thẻ Window / Animation / Kích tiếp vào mũi tên nhỏ bên góc phải

Chọn tiếp Make Frames Fom Layers

10. Chọn thời gian xuất hiện cho từng ảnh

11. Kiểm tra chuyển động bằng cách kích nút Play

12. Lưu lại dưới dạng ảnh GIF động bằng cách: File / Save Optimized. (Ctrl + Alt + S)

Đại Lang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét