Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

TIỆN ÍCH GÕ TẮT CỦA UNIKEY 4.0

Chức năng gõ tắt của Unikey rất tiện lợi. Nếu nắm bắt hết tiện ích gõ tắt của Unikey thì việc gõ văn bản trở nên rất nhanh chóng.
A. Tạo ứng dụng trong Unikey:
1. Mở Bảng điều khiển / Mở rộng.
2. Chọn Cho phép gõ tắt, mở Bảng gõ tắt.
3. Ví dụ: Muốn viết chữ “Việt Nam”, ta chỉ cần gõ chữ “vn”
Thực hiện:
Trong bảng Macro Table:
ô Thay thế, gõ chữ viết tắt: vn
ô Bởi, gõ chữ cần thay: Việt Nam
4. Kích nút “Thêm” và “Lưu” / “Đóng”.
(Khi nào không muốn gõ tắt nữa thì bỏ dấu kiểm ở mục Cho phép gõ tắt)

B. Thực hiện trên văn bản Word hoặc Excel
Có 3 cách thể hiện:
1. Viết hoa hết:
Gõ chữ VN (viết hoa) thì ra: VIỆT NAM
2. Viết chữ thường hết:
Gõ chữ vn (viết thường) ra: việt nam
3. Có chữ hoa và chữ thường:
Gõ chữ Vn (V hoa và n thường) ra: Việt Nam
ĐL

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét