Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

Turbo Searcher : Tìm kiếm trong máy tính

Có khi nào bạn lưu một file trong máy tính rồi tìm lại hoài không ra? Không biết nó đang ở đâu, tên đầy đủ của nó là gì? Hay là nó mất rồi?

Search của win có thể tìm được, nhưng chương trình tìm kiếm trong win với biểu tượng kính lúp và con chó chạy chậm như rùa, ngoắc nguẩy cái đuôi một hồi lâu, lại báo không tìm thấy! Hiếm khi người tìm nhớ tên đầy đủ của một file đã để lâu (không sai một kí tự nào).

Turbo Searcher có thể tìm kiếm tư liệu trong máy tính một cách cực kì nhanh chóng mà người dung không nhất thiết phải nhớ đầy đủ tên file cần tìm, chỉ cần một phần nhỏ của dãy tên đó cũng đủ.

Turbo Searcher 3.50 tương thích với XP, win 7, size 3,4MB.

1. Tìm theo tên file: Gõ tên (hoặc một phần của tên) vào khung Name rồi kích Search, chương trình sẽ nhanh chóng tìm ra các file có tên theo yêu cầu rất nhanh. Khung bên phải sẽ hiện đầy đủ tên và đường dẫn.

Có thể chọn tìm riêng theo từng ổ đĩa trong mục Path.

Cũng có thể tìm riêng theo file, thư mục hay cả hai (Both) trong phần Target.

2. Tìm theo từng thể loại như hình ảnh, nhạc, video hay các loại khác: Word, Excel, PPT, EXE … ở trên thanh công cụ.

3. Kiểm tra: Có thể dùng chương trình này để kiểm tra xem trong máy tính có những video, hình ảnh nào… các nút tìm kiếm trên thanh công cụ sẽ cho thấy toàn bộ các file mong muốn, kể cả các file ẩn mà người dùng muốn dấu kín.

Tải Turbo Searcher 3.50 tại đây !

Đại Lang

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

TĂNG THÊM NÚT CÔNG CỤ CHO WORD 2007Word 2007 có các Tab lệnh như Home, Insert, Page Layout, … với các nút công cụ rõ ràng rất tiện dụng.Tuy nhiên khi chuyển từ Tab này sang Tab khác thì các nút công cụ của Tab trước bị khuất, làm hạn chế thao tác của người sử dụng.Mặc định, các nút công cụ có sẵn ở bên trái hàng trên cùng luôn luôn hiện hữu chỉ có 3 nút: Save, Undo, Redo.

Trong khi phần bên phải còn trống rất nhiều.

Vì vậy nếu có nhiều thêm nút công cụ ở hàng trên cùng để nó xuất hiện luôn, không phụ thuộc vào lúc ta đang dùng Tab nào thì thao tác word sẽ nhanh hơn.Cách đưa thêm nút vào thanh công cụ ở hàng trên:

  1. Kích chuột trái vào nút tam giác bên phải thanh công cụ, chọn More Commands.


  1. Trong bảng Word Options, phiếu Customize, mục Chosse commands from, chọn Tab cần lấy nút.


  2. Trong khung bên dưới, chọn nút công cụ cần dùng và kích Add, khi đó nút công cụ sẽ xuất hiện trong khung bên phải.


  1. Nếu muốn xóa thì kích Remove.


  2. Nếu muốn thay đổi vị trí trước sau thì kích 2 dấu lên xuống ở bên phải.


  1. Cuối cùng kích OK.


Sau khi hoàn thành, thanh công cụ như thế này:

Với Word 2010 cũng thực hiện tương tự (b2: Quick Access Toolbar thay cho Customize).Đại Lang