Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

TĂNG THÊM NÚT CÔNG CỤ CHO WORD 2007Word 2007 có các Tab lệnh như Home, Insert, Page Layout, … với các nút công cụ rõ ràng rất tiện dụng.Tuy nhiên khi chuyển từ Tab này sang Tab khác thì các nút công cụ của Tab trước bị khuất, làm hạn chế thao tác của người sử dụng.Mặc định, các nút công cụ có sẵn ở bên trái hàng trên cùng luôn luôn hiện hữu chỉ có 3 nút: Save, Undo, Redo.

Trong khi phần bên phải còn trống rất nhiều.

Vì vậy nếu có nhiều thêm nút công cụ ở hàng trên cùng để nó xuất hiện luôn, không phụ thuộc vào lúc ta đang dùng Tab nào thì thao tác word sẽ nhanh hơn.Cách đưa thêm nút vào thanh công cụ ở hàng trên:

  1. Kích chuột trái vào nút tam giác bên phải thanh công cụ, chọn More Commands.


  1. Trong bảng Word Options, phiếu Customize, mục Chosse commands from, chọn Tab cần lấy nút.


  2. Trong khung bên dưới, chọn nút công cụ cần dùng và kích Add, khi đó nút công cụ sẽ xuất hiện trong khung bên phải.


  1. Nếu muốn xóa thì kích Remove.


  2. Nếu muốn thay đổi vị trí trước sau thì kích 2 dấu lên xuống ở bên phải.


  1. Cuối cùng kích OK.


Sau khi hoàn thành, thanh công cụ như thế này:

Với Word 2010 cũng thực hiện tương tự (b2: Quick Access Toolbar thay cho Customize).Đại Lang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét