Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

Turbo Searcher : Tìm kiếm trong máy tính

Có khi nào bạn lưu một file trong máy tính rồi tìm lại hoài không ra? Không biết nó đang ở đâu, tên đầy đủ của nó là gì? Hay là nó mất rồi?

Search của win có thể tìm được, nhưng chương trình tìm kiếm trong win với biểu tượng kính lúp và con chó chạy chậm như rùa, ngoắc nguẩy cái đuôi một hồi lâu, lại báo không tìm thấy! Hiếm khi người tìm nhớ tên đầy đủ của một file đã để lâu (không sai một kí tự nào).

Turbo Searcher có thể tìm kiếm tư liệu trong máy tính một cách cực kì nhanh chóng mà người dung không nhất thiết phải nhớ đầy đủ tên file cần tìm, chỉ cần một phần nhỏ của dãy tên đó cũng đủ.

Turbo Searcher 3.50 tương thích với XP, win 7, size 3,4MB.

1. Tìm theo tên file: Gõ tên (hoặc một phần của tên) vào khung Name rồi kích Search, chương trình sẽ nhanh chóng tìm ra các file có tên theo yêu cầu rất nhanh. Khung bên phải sẽ hiện đầy đủ tên và đường dẫn.

Có thể chọn tìm riêng theo từng ổ đĩa trong mục Path.

Cũng có thể tìm riêng theo file, thư mục hay cả hai (Both) trong phần Target.

2. Tìm theo từng thể loại như hình ảnh, nhạc, video hay các loại khác: Word, Excel, PPT, EXE … ở trên thanh công cụ.

3. Kiểm tra: Có thể dùng chương trình này để kiểm tra xem trong máy tính có những video, hình ảnh nào… các nút tìm kiếm trên thanh công cụ sẽ cho thấy toàn bộ các file mong muốn, kể cả các file ẩn mà người dùng muốn dấu kín.

Tải Turbo Searcher 3.50 tại đây !

Đại Lang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét