Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Sử dụng kho lưu trữ của Google: Drive


Sử dụng kho lưu trữ của Google: Drive

Google Drive cho phép lưu trữ trực tuyến miễn phí mỗi tài khoản của Google 15 GB.
Bạn có thể lưu giữ mọi thứ: hình ảnh, văn bản, nhạc, video... chỉ cần một địa chỉ Gmail.

1. Đăng nhập Gmail.

2. Trên Gmail của bạn, kích vào nút  
 ứng dụng Google